Meteen naar inhoud Meteen naar navigatie

Wat betekenen de verschillende milieukeurmerken?

Zelfverklaarde milieuclaims

*voldoet aan ISO 14021 criteria

Gerecycled

Product bevat 30% of meer postconsumptie- en/of pre-consumptie gerecycleerde inhoud (in gewicht).

Geherfabriceerd of hervuld

Producten die zijn gemaakt met hoogwaardige onderdelen van eerder gebruikte producten en producten die eenmalig te gebruiken wegwerpartikelen vervangen. Bestaat minstens voor 30% uit materiaal dat wordt verkregen uit gebruikte producten (qua gewicht).

Milieulabel/claim van derden

FSC®-gecertificeerd

FSC (Forestry Stewardship Council) gecertificeerde houtproducten zijn afkomstig uit gecertificeerde, goed beheerde bossen. De FSC-certificering bevordert een milieuvriendelijk, sociaal voordelig en economisch levensvatbaar beheer van de bossen in de wereld door middel van verificatie van de toeleveringsketen door een derde partij.

PEFC-gecertificeerd

PEFC (Programme for Endorsement of Forestry Certifications Schemes) gecertificeerde houtproducten zijn afkomstig uit gecertificeerde, goed beheerde bossen. Het PEFC-programma bevordert duurzaam bosbeheer door middel van verificatie door een derde partij van de toeleveringsketen om ervoor te zorgen dat hout en andere bosproducten dan hout worden geproduceerd met inachtneming van ecologische, sociale en ethische normen.

Fairtrade

Wanneer een product het FAIRTRADE certificeringsmerk draagt, betekent dit dat de producenten en handelaars hebben voldaan aan de sociale, milieu- en economische criteria van Fairtrade, alsmede aan de vooruitgangseisen en handelsvoorwaarden. De normen zijn bedoeld om de duurzame ontwikkeling van kleinschalige producenten en landarbeiders in de armste landen ter wereld te ondersteunen.

Rainforest Alliance Certified™

Het Rainforest Alliance Certified™-zegel garandeert dat een product afkomstig is van een landbouw- of bosbouwbedrijf dat voldoet aan uitgebreide normen die het milieu beschermen en de rechten en het welzijn van werknemers, hun gezinnen en gemeenschappen bevorderen.

Blue Angel

De Blue Angel certificeert alleen de beste producten in een bepaalde productgroep. Een belangrijk aspect is dat bij de beoordeling rekening wordt gehouden met de gehele levensduur van het product.

Blue Angel bevordert ecologische productinnovaties en vermindert de belasting op het milieu. De Blue Angel staat voor onafhankelijke, transparante en ambitieuze keurmerken. De criteria waaraan het product moet voldoen, zijn door het Duitse milieuagentschap op wetenschappelijke basis vastgesteld.

Nordic Swan

Het Nordic Swan keurmerk levert duurzame productoplossingen gebaseerd op levensloop beoordelingen en een algehele doelstelling om de milieubelasting van producten te verlagen. De basis van het Nordic Swan Ecolabel wordt gevormd door strenge eisen in alle fasen van de levenscyclus van een product en een voortdurende aanscherping van deze eisen met het oog op een duurzame ontwikkeling. 

EU Eco Label

De EU Ecolabel is een keurmerk voor uitmuntende milieuprestaties dat wordt toegekend aan producten en diensten die gedurende hun hele levenscyclus aan strenge milieunormen voldoen: van de winning van grondstoffen tot de productie, distributie en verwijdering. De EU Ecolabel bevordert de circulaire economie door producenten aan te moedigen minder afval en CO2 te produceren tijdens het productieproces. De EU Ecolabel criteria moedigen bedrijven ook aan om producten te ontwikkelen die duurzaam, gemakkelijk te herstellen en recycleerbaar zijn.

NF Environnement Ecolabel

Producten met het NF Environnement Ecolabel voldoen aan milieu- en doelmatigheidscriteria. Dit keurmerk is bedoeld om goederen en hun verpakking te onderscheiden die gedurende hun hele levenscyclus een beperkte impact op het milieu hebben.

Oostenrijks Ecolabel

Toegekend aan producten en diensten die aan de hand van de milieucriteria van het programma zijn beoordeeld. Deze omvatten niet alleen de milieueffecten van het gebruik van een product of een dienst, maar ook het productieproces, de verwijdering, alsmede de kwaliteit en de geschiktheid voor gebruik ("levenscyclus").

Cradle to Cradle-gecertificeerd®

Cradle to Cradle-gecertificeerd® is de wereldwijde standaard voor producten die veilig, circulair en verantwoord gemaakt zijn. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en verantwoordelijkheid van materialen en producten in vijf categorieën van duurzaamheidsprestaties: materiaalgezondheid, productcirculariteit, schone lucht & klimaatbescherming, water & grondbeheer en sociale rechtvaardigheid.

Leaping Bunny-gecertificeerd

Leaping Bunny wordt gezien als de wereldwijde gouden standaard voor dierenleedvrije cosmetica-, persoonlijke verzorging en huishoudproducten. Producten met het Leaping Bunny-certificaat zijn niet getest op dieren.

Gecertificeerd biologisch

(Er zijn meerdere nationale programma's beschikbaar voor de certificering van biologische producten. EU Green Leaf Logo is optioneel. GB Biologische certificeringsregelingen gebruiken de EU-biologische regelgeving als basis)

Gecertificeerde biologische producten voldoen aan de voorschriften die de Europese Unie voor de biologische landbouw heeft vastgesteld met betrekking tot de wijze waarop zij moeten worden geproduceerd, verwerkt, vervoerd en opgeslagen. Het logo mag enkel worden gebruikt op producten die voor ten minste 95 % uit biologische ingrediënten bestaan en die voor de resterende 5% aan extra strikte criteria voldoen. Geen enkel ingrediënt mag tegelijkertijd in biologische en niet-biologische vorm aanwezig zijn.

CO₂-neutraal

Een CO₂-neutraal product is een product waarbij de som van de onvermijdelijke CO2-uitstoot die tijdens de productie en distributie wordt veroorzaakt, wordt gecompenseerd via een erkend, gecertificeerd CO2-compensatieproject.

*Merk op dat er verschillende erkende CN-programma's/keurmerken van derden zijn, het onderstaande is slechts een voorbeeld uit ons assortiment.

Gecertificeerd composteerbaar

Composteerbaar houdt in dat een product volledig biologisch afbreekbaar is op een composthoop zonder gifstoffen in de bodem achter te laten.

*Merk op dat er verschillende erkende composteerbare-programma's/keurmerken van derden zijn, het onderstaande is slechts een voorbeeld uit ons assortiment.

Gecertificeerd biologisch afbreekbaar

Biologisch afbreekbaar betekent dat een product onder de zwaarste omstandigheden veilig en efficiënt wordt afgebroken en dat wordt voorkomen dat chemische stoffen in het milieu terechtkomen in een mate die schadelijke concentraties zou kunnen bereiken voordat afbraak kan plaatsvinden. 

*Let op: er zijn verschillende erkende programma's/keurmerken voor biologisch afbreekbare producten van derden, het onderstaande is slechts een voorbeeld uit ons assortiment.

Klantenservice & Feedback

Klantenservice

Klik hier voor hulp bij onderwerpen zoals mijn account, bestellen en levering. Of bel naar: 038 605 252

Live Chat

Werkdagen 09.00 - 17.00 u.

Deel uw feedback met ons

Vertel ons hoe we het doen, we stellen uw mening zeer op prijs.